Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Snertinge. 13. maj 1900

en Status-Opgørelse

13d Maj 1900 Snertinge.

Kære Hr. Lübecker!

Da jeg veed, at Hr. Hirschsprung er i Paris for Tiden, tillader jeg mig at henvende mig til Dem med min sædvanlige Anmodning om at hæve et Beløb for mig i Finanshovedkassen (…) Jeg sendte forleden et Manuskript og et Brev til Hr Hirschsprung; jeg håber, han modtog begge Dele inden sin Afrejse, hvilket han havde udtalt Ønsket om.

Endnu vilde jeg gerne bede Dem om en Ting, nemlig om en Status-Opgørelse (…)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.