Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 10. september 1899

afbetale Taknemlighedsgæld

10 Septb 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Lübecker!

Hermed sender jeg Slutningen af den gennemsete "Vildt", og er altså parat til nårsomhelst at modtage Korrekturerne.

Den store Roman, jeg for Tiden har til Gennemlæsning, interesserer mig mere og mere, og jeg er allerede klar over, at jeg vil anbefale Dem at forlægge den. Forfatteren er i Besiddelse af en ejendommelig, tør Humor, (…) Skulde jeg på nogen Måde kunne være Dem til Tjeneste nu, da Hr. Hirschsprung er borte, veed De, at jeg altid er glad ved at kunne afbetale på den Taknemlighedsgæld, hvori jeg står til det Schubotheske Forlag.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.