Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 6. september 1899

lidt tyndladen

6t Sept 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr Lübecker!

Tilligemed min Tak for Pengene og Kvittering sender jeg her Hr Bramsens Manuskript og Størstedelen af "Vildt". Resten af den sidste skal komme om et Par Dage.

Jeg vil foreslå Dem ikke at sætte for mange Linjer på Siden af den nye Udgave af "Vildt"; ellers bliver Bogen vist lidt tyndladen.

Af Hr. Steinckes mægtige Manuskript1 skal De vistnok ikke vente Dem for meget. Vi får nu se, hvad Fortsættelsen bringer. (…)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Steinckes ... manuskript: Fritz Steincke (f. 1860) have i 1889 fået givet skuespillet Kaligula hos Schou og udgav dernæst i kommission 1907-09 i tre bind Tankernes Bog; yderligere tre bind havde været planlagt. tilbage