Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 11. marts 1899

i hans Ensomhed

11 Marts. [11.3.18991] Bakkegårdsallé 6.

[Til J. Lybecker]

Det var ikke min Mening, at jeg skulde have Pengene på den Måde. Jeg vilde blot, at De skulde gøre mig den Tjeneste at hæve nogle for mig et Sted inde i Byen, da jeg selv meget dårligt kan komme derind i Kontortiden.

Men da jeg nu har fået Deres Kvittering på Forlaget, beholder jeg Pengene som et Forskud, og siger Tak til. (…)

[underskrift]

Vil De sige til Hr. Hirschsprung, at jeg en Aften kigger ind til ham i hans Ensomhed2.

 
[1] uden år, men 1899 er den eneste mulighed. Pontoppidan boede Bakkegårdsallé 6 fra ca. okt. 1897 til okt. 1899, og den 21.3.1898 er han i Dresden. tilbage
[2] Ensomhed: Aage Hirschsprung boede alene i en lejlighed oven over sine forældre; det er dem der er bortrejst. tilbage