Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Agger pr. Vestervig. 6. august 1893

Skræk for Fotografer


den 6t Avg. 93.
p.t. Agger
pr. Vestervig

Hr. Forlagsboghdl. Lybecker!

Jeg har i Dag modtaget Deres venlige Brev1 og skynder mig med at skrive, da De rimeligvis allerede et Par Dage har ventet derpå. Jeg kan – det gør mig ondt! – ikke sende Dem noget Fotografi, da der intet sådant existerer af mig fra den sidste halve Snes År, i alle Fald intet, der blot tilnærmelsesvis kan siges at ligne mig og ikke lige så godt kan være enhversomhelst 2 anden, – og her i Agger findes, som De vel kan vide, ingen Fotograf. Endelig har jeg lidt af en Skræk for Fotografer og går til dem omtrent som til en Tandlæge.

Af biografiske Notitser har jeg ingen andre at meddele end de, jeg i sin Tid sendte til "Nordisk Konversationslexikon", altså om min Alder, Fødested o.s.v. Ellers er der intetsomhelst at fortælle om mit Liv.

Hav mig altså undskyldt!

Med Tak for Tilsendelsen af "Literaturtidendes" Prøvenummer2.

Deres forbundne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Literaturtidende: tidsskriftet udkom indtil 1896. Det blev uddelt gratis gennem landets boghandler. En række "Forfatter-Medailloner", begyndende med Sophus Bauditz, er anonymt affattede, og det fremgår heller ikke om Lybecker var involveret som forlægger. Boghandlerforeningen står anført som udgiver. De øvrige portrætterede er Carl Møller (nr. 1), Karl Gjellerup (nr. 2), Arne Garborg (nr. 3), Sophus Schandorph (nr. 4), L. Budde (nr. 5), Zakarias Nielsen (nr. 7), Holger Drachmann (nr. 8), Vilhelm Bergsøe (nr. 9), Carit Etlar (2.årg. nr. 3), Jonas Lie 2, årg. nr. 5-6), H.F. Ewald (3. årg. nr. 1-2), Vilhelm Østergaaard (Julekatalog 1895), Fra og med 2. årg. står R. Wasmann anført som Ansvarhavende Redaktør. tilbage