Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Fredensborg. 15. april 1894

Rohde begyndt at male

Fredensborg.
Den 15d April 94.

Hr Forlagsboghdl. Lybecker!

Jeg takker Dem for Deres Brev1 – men jeg er i samme Forlegenhed som i Sommer: jeg ejer intet Fotografi af mig selv og kan intet skaffe. Derimod har en af mine Venner (Maleren Rohde) begyndt at male et Portræt af mig. Skulde dette nogensinde blive færdigt og brugeligt, skal jeg lade det fotografere og sende Dem et Expl.

Jeg benytter Lejligheden til at takke for den i sin Tid modtagne Meddelelse om Deres og Hr. Hirschsprungs Overtagelse af det schubotheske Forlag. Jeg har fra gammel Tid et Mellemværende med dette Forlag og skal ved Lejlighed tillade mig at søge Dem, for at vi kan forhandle derom.

Med Højagtelse
Deres
HPontoppidan.

 
[1] Brev: ukendt. tilbage