Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Svendborg. 10. juli 1927

Fødselsdag "i dybeste Stilhed"


10d Juli 27.
f.T. Svendborg.

Kære, gamle Ven!

Jeg har ikke kunnet besvare dit Brev1 tidligere. Jeg måtte først tale med Lægerne her og mine Pårørende, og Resultatet er desværre blevet, at alle Festligheder og Gratulationer i Anledning af min Fødselsdag skal aflyses. Det er ikke alene min Kones Tilstand, der gør dette nødvendigt. Mens du og din Frue var i Pystyan2, lå jeg selv på Hospital i København, og kom meget medtaget ud derfra. Der blev pålagt mig den største Forsigtighed, 2 og da det skete Indgreb (i min Kind) ikke kan gentages mere, vil jeg jo ikke for nogen Pris udsætte mig for et Recidiv. Jeg holder mig derfor i fuldkommen Ro indtil videre.

Det gør os allesammen meget ondt, at vi må give Afkald på dit og din Frues elskværdigt planlagte Besøg. Også andre gamle Venner havde jeg gerne set ved den Lejlighed. Flere havde allerede bebudet deres Ankomst, og min Datter og Svigersøn var så småt begyndt at forberede en lille Festlighed. Men det er altså nu bestemt, at Fødselsdagen skal hengå i "dybeste Stilhed" (som det hedder i Dødsannoncerne), 3 d.v.s. sammen med mine to Døtre og deres Mænd. Steffen (min yngste Søn) havde lovet at komme hjem på Besøg denne Sommer (fra Brasilien); men han har foretrukket at gifte sig derovre, og da hans unge Hustru er en Brasilianerinde, der kun taler Portugisisk, vil det jo sige, at jeg nu også har mistet ham.

Med Tak til dig og din Frue, fordi I vilde komme hertil, og de hjerteligste Hilsner fra os alle

Din hengivne Ven
Henrik Pontoppidan.

Pas godt på Hugormene!

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Pystyan: formentlig Bad Pistyan, kurby i det vestlige Slovakiet. tilbage