Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 23. april 1927

min Hustrus håbløse Sygdom


23.4.27
Overgaden n. V. 15
København
K.

Til
vore kære Venner i Stockholm!

Meget taknemlig for den elskværdige Blomsterhilsen og uden at ville slippe de dejlige Roser af Hænde drog min Hustru igår efter Bestemmelsen til Svendborg. Den risikable Rejse – 200 Kilometer – lykkedes over Forventning godt, og den har endnu ikke fremkaldt Komplikationer, så 2 vi har al Grund til at være tilfredse.

"Hils Lundegårds mange, mange Gange", var noget af det sidste, hun sagde til mig, da hun var bleven anbragt i sin Kurv. Det gør jeg altså nu, og jeg tilføjer min egen Hilsen og min egen Tak for uforandret Venskab.

Henrik Pontoppidan.