Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 18. april 1927

1. Maj drager jeg til Svendborg


18.4.27.
Overgaden n. V. 15.
København
K.

Kære gamle Ven!

Jeg supplerer min telegrafiske Bulletin med disse hastige Linjer. Forleden var det 5 Måneder siden min Hustru var oven Senge. Først lå hun to Måneder på Hospitalet; siden Nytår har hun ligget herhjemme og er bleven plejet af en Sct. Elisabethsøster. Fem Måneder er en lang Tid at være bundet til Sengen, og den føles næsten allerlængst af de Pårørende, der selv kan gå frit omkring. I hvert Fald er min Hustru umådelig tålmodig, og 2 det kommer vel af, at hun i det hele har et lyst Sind og trods alt endnu ikke har opgivet Håbet om, at hun skal kunne komme sig. Man kan heller ikke sige, at hendes Tilstand har forværret sig; og hun har også færre Smerter end før. Men alligevel – . Mit eget Håb er ikke stort.

Vi blev begge rørte over din og din Hustrus deltagende Forespørgsel. Vi glædede os over, at vi ikke var glemte i Råsunda. Nu skal vi snart bryde op herfra København. Allerede på Fredag1 bliver min Hustru og hendes Plejerske pr. Sygeautomobil kørt til Svendborg, 3 hvor minvor Svigersøn nu har Ansættelse på Amtssygehuset, et stort, moderne Hospital. Han og minvor Datter og hendes tre Børn har Bolig på selve Hospitalet, og min Hustru skal indlægges der som Patient for Sommeren. Der skal høre en smuk, skyggefuld Have til Sygehuset, hvor hendes Seng kan blive båret ud, når Vejret er godt. – Selv bliver jeg her i Byen indtil 1st Maj, hvorefter også jeg drager til Svendborg, i hvert Fald for en Tid. Så skal jeg i Lag med at læse Korrektur på min nye Bog, som jeg nu ikke vil tilbageholde længer. Jeg er begyndt at blive bange for, at der skal gro Mug på den, dersom den ligger længere i min Pult. 4 Jeg har forresten været rigtig dårlig dette Forår, plaget så stærkt af Smerter, at jeg har måttet gribe til slemme Midler for at skaffe mig lidt Fred for dem.

Men nu ikke mere Sygehistorie! Jeg håber, at Vinteren er gået tåleligt for din Frue og dig. Vi sender herfra de hjerteligste Hilsner til begge.

Din gamle Ven
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Fredag: 22.4.1927. tilbage