Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Gentofte. 20. februar 1913

større Tilfredsstillelse for mig selv

Gentofte.
20.2.13.

Kære du!

Siden jeg ikke har hørt fra dig, er der velsagtens ikke kommet noget ud af Henvendelse til "Nordiske Forlag". Jeg skrev til den Dame, der i flere År har haft en Oversættelse af "Lykke-Per" liggende, og anbefalede hende at vende sig til det nævnte Forlag, men heller ikke fra hende har jeg hørt. Jeg må altså betragte Planen som skrinlagt1; men du skal dog have Tak for din Umage og allermest fordi du påny har givet mig et Bevis for dit uforandrede Venskab.

2 Jeg har iøvrigt ingenting at meddele. Vinteren er gået meget stille for mig, da jeg endnu må holde mig borte fra al Selskabelighed. Jeg havde håbet at få næste det Bind af min Bog færdig til Udgivelse i Foråret; men det må jeg opgive. I den fremrykkede Alder narrer man uafladelig sig selv ved at regne med sin gamle Arbejdskraft. Ikke desmindre arbejder jeg nu med større Tilfredsstillelse for mig selv end nogensinde. Er det også et Alderdomssymptom? Et Svækkelsestegn?

Blot denne Hilsen i Forbigående til din Frue og dig selv fra

din gamle Ven
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Lykke-Per: udkom 1918 på Norstedts & Söners Forlag i Anna Ljungbergs oversættelse. tilbage