Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Grenna. 30. december 1912

förhoppningar kring Lykkeper

Grenna 30 Dec. 1912

Käre vän,

tack för ditt bref med julhälsningen från dig och familjen. Låt mig få gengälda den med en hjärtlig nyårshälsning till dig och de dina från min hustru och mig.

Om en eller annan vecka reser jag förmodligen till Stockholm och skall da föreslå styresmannen för Nordiska förlaget att utge en svensk öfversättning af Lykke-Per i Standardserien 2 till hvad kraft och verkan det hafva kan! Om du studerar Drottning Margaretas afvigsida, skall du finna, att förlaget utger en s.k. elitserie, som skall bringa idel nya verk af in- och utländska författare. Min lömska plan var att förlaget skulle nappa samtidigt på Lykke-Per i Standard- och Torben og Jytte i Elit-serien – just därför, att sistnämda "forhåbentlig får en lang Fortsættelse". Men låt oss alltså till en början samla våra förhoppningar kring Lykkeper.

Börge Jansens historiska romaner utkomma ett par gånger om 3 året på svenska. Jag har ingenting läst af mannen, men förmodar, han har någla strängar som framkalla dallringar i de mångas bröst. (De många tycka bättre om Das Schaflein än Der Teufel am Herd!)

Min dristiga Retskrivning är den af regeringen härhemma för ett par år sedan fastställda – och djärfheten är uteslutande förlagets eller korrekturläsarns!

Som sagd – lycka till med 1913! Hälsning och handslag från

din tillgifne
Axel Lundegård