Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Gentofte. 22. december 1912

disse Roman-udkast

Gentofte
22.12.12

Kære Ven!

Jeg har ventet med at svare på dit sidste Brev for samtidig med min Tak derfor at kunne sende din Hustru og dig vor Hilsen til Julen med vore bedste Ønsker for det kommende År. Også for Bogen1 skylder jeg dig Tak. Din Fortale er meget smuk; jeg har måttet læse den et Par Gange. Og hvilken dristig Retskrivning, du har vovet dig ind på. Men jeg finder den rigtig. Vi må engang komme så langt også her hos os, at vi bortkaster vore mange stumme, dumme h'er. Jeg ønsker dig til Lykke med denne Genfødelse af dit store Værk, som 2 her i Danmark burde have vakt en langt større Opmærksomhed end det foreløbig har gjort. Det store Julemarked har her hvert År bragt en historisk Roman af en Mand ved Navn Børge Jansen2, og skønt han skal være fæl i enhver Henseende, har man slugt hans Værker i hundrede Tusinde Ekpl. Han har vel altså tilfredsstillet Behovet.

Dit Tilbud om at ville forsøge at bane mig en Vej i den svenske Læseverdens Bevidsthed tager jeg med Tak imod. Jeg har for Tiden ikke let ved at klare mig økonomisk; min flerårige Arbejdsudygtighed, Hospitalsopholdet og den lange, nødtvungne 3 Hvile bagefter har plukket Fjerene af mig, så jeg alene af den Grund hilser din Vennetjeneste med et Hurra.

Jeg kan dog ikke give dig Ret i, at det vilde være klogt at begynde med at tilbyde "Nordiske forlaget" min sidste Bog. Torben og Jytte er jo kun en Ouverture og får – forhåbenlig – en lang Fortsættelse. Jeg tror, at de gode af mine "Små Romaner" vil have de bedste Chancer – næst efter "Lykke-Per", som trods sin Bredde har interesseret, hvor den er nået hen. Nylig udkom i Tyskland under Titlen "Der Teufel am Herd" en Samling af disse Roman-Udkast. Det var: "Den kongelige Gæst", "Rødhætte" (i omarbejdet Skikkelse), "Den gamle Adam", "Borgmester Hoeck og Hustru", "Det 4 store Spøgelse" og "Højsang" (ligeledes omarbejdet)3. Jeg mener at kunne anbefale dette Udvalg, der giver gode Prøver på forskellige Sider af min Produktion.

Hvad Honoraret angår, da er jeg ikke fordringsfuld, – jeg tager, hvad der bydes.

Men nu ikke mer Forretning!

En god Jul, kære Ven; og min ærbødige Hilsen til Fruen.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bogen: Drottning Margareta, opr. udgivet i 1905. Med sit nye forlag "Nordiska Förlaget" gjorde Lundegård det eksperiment "I stället för att sälja 2000 ex. till 5 kr. styck, vill förlaget försöke sälja 20.000 ex. till 1 kr. styck – i praktupplagor, på linnepapper!" tilbage
[2] Børge Janssen (1867-1933) debuterede i 1888 og skrev fra 1904 en række historiske romaner fra det danske kongehus i "en Art selvopfundet Kunstsprog, der alt for ofte maa gøre det ud for historisk Pastiche" [Peder Hesselaa i DBL2]. I 1912 udkom tredje bind af et romanværk om Christiern II Dooter: Christine af Lothringen; den blev året efter oversat til svensk. tilbage
[3] Samlingen Der Teufel am Herd, der udkom i november 1910 indeholdt fem af de nævnte fortællinger, men ikke Den gamle Adam. Denne udkom i december 1911 sammen med Det ideale Hjem under titlen Der alte Adam. Zwei Romane. tilbage