Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Göteborg. 22. februar 1913

enbart grosshandlare i böcker

Göteborg 22 Febr. 1913

Käre vän,

tack för ditt bref, som eftersändts hit. Min hustru befinner sig på Doktor Neumans klinik härstädes – hon opererades i Lördags för en vecka sedan, med lycklig utgång, och så pass länge har jeg också vistats här. Vi kommo närmast från Stockholm. – Att jag ingenting kunnat göra för Lykke-Per, beror på att "Nordiska Förlaget" från och med årsskiftet, tyvärr, öfvergick i nya händer. Den gamle ägern – som också grundat affären – var så vidt jag förstår en man med vyer. Jag tyckte mycket om 2 honom också personligen och jag tror han skulle ha varit tacksam för – alltså tagit i öfvervägande – hvarje anvisning på verk lämpliga att införas i förlagets Standard-serie.

Den nye ägern af förlaget har jag ingenting vidare haft att göra med och att göra honom någrasomheldst förslag skulle säkert tjäna till ingenting. Enligt det program för Nordiska förlagets verksamhet under år 1913, som han annoncerat, skall Standardserien endast bringa fortsättningen af mina historiska romaner – de ha alltså gått, ty denne förläggare är enbart grosshandlare i böcker, och skulle säkert icke ha fortsatt utgifvandet, om han icke trott sig kunna 3 förtjäna på affären.

Jag har varit rätt led åt det hela; men ingenting kunnat göra för att hindra affärsöfverlåtelsen. Du har ingenting att tacka mig för – hade jeg lyckats placera Lykke-Per, hoppas jag förläggarn skulle ha tacket. Men jag skulle ha varit glad, om jag kunnat skaffa dig goda vilkor – hvilket under förre regimen skulle ha gått lett. Nu är det annorlunda. Och det gör mig ondt.

Lycka till med det nya bandet af din cykel – arbetar du med tilfredsställelse, blir resultatet tvifvelsutan också tilfredsställande för oss andre. Hjärtlig hälsning till dig och de dina från min hustru och

din tillgifne
Axel Lundegård