Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Gentofte. 3. marts 1913

din Frues Sygdom

Gentofte
3.3.13.1

Kære Ven!

Det opskræmte os at høre om din Frues Sygdom. Forhåbenlig går nu alt godt. Jeg beder dig om at bringe hende vor hjerteligste Hilsen og Forsikringen om vor inderligste Deltagelse. Vær også selv på det bedste hilset fra os begge. Jeg har været dårlig et Par Dage; derfor hører du først idag. Jeg venter, at du skriver, dersom ikke alt forløber godt og normalt.

De bedste Ønsker!

Din hengivne
H. P.

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Forfatteren / Hr. Axel Lundegård / Grenna / (Sverige)", omadresseret til: "Fru Olga Bratt / av. 7 / Efter(?) / Göteborg", poststemplet: "Gjentofte 4.3.13, 7-9 E", "Gränna 5.3.13", "Göteborg 6.3.19", "Göteborg 8.3.19". tilbage