Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Halls Allé 13. 21. december 1908

Fru Benedictson


21/12 08
Halls Alle 13
København V.1

Kære Ven!

Tag min Tak for de to Bøger2, du sendte mig. Jeg glæder mig til nu i Julen at få Tid og Fred ude på Landet til at tage dem for mig og genopfriske Mindet om din Ungdomskammerat. Fru Benedictson var et af de Mennesker, jeg ikke ret forstod at skatte, mens hun levede. Men det var jo også først ved sin Død og efter den, at hun rigtig åbenbarede sig i hele sin sjeldne, dystre Skønhed.

Som du ser, er vi nu flyttet til Kbhvn. Herfra 2 sender vi dig og din Frue de hjerteligste Hilsner til Julen og det nye År.

Din gamle Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] kort med billede på forsiden: "I Høsttiden" med fire arbejdende høstfolk. tilbage
[2] to Bøger: formentlig Drottning Filippa (1907) og Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren), en själfbiografi ur bref och anteckningar (1908). tilbage