Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Hillerød. 18. december 1903

glædelig Jul


d. 18d Decb 1903.
Hillerød.

Kære Ven!

Hvorledes mon du og din Frue lever deroppe i Eders Ensomhed? Jeg tænker ofte derpå og på mit Besøg i Grenna, der har været dette Efterårs eneste Oplivelse for mig.

Ellers blot disse Ord for at ønske en glædelig Jul og et godt Nytår. Til din Hustru sender jeg efter Løfte "Sandinge Menighed", der vist forresten ikke vil more hende, da Forholdene, som skildres, vist er særlig danske og tilmed skildres så lidet udtømmende, at de vanskelig forståes af Fremmede.

Med hjertelige Hilsner fra os alle – og Tak for dit Brev1, som en anden Gang skal få en fyldigere Besvarelse.

Din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] dit Brev: kendes ikke. tilbage