Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Göteborg. 22. december 1904

de Hirschsprungska cigarrer

GRENNA
p.t. Göteborg den 22 Dec. 1904.

Gamle vän.

Blott några få rader hinner jag sända med min hustrus och mina egna hjärtligaste lyckönskningar till dig och din familj för julen och det nya året. Och tack för sista delen af Lykke-Per, som jag fått från förlaget, men ännu icke hunnit läsa. Jeg gläder mig emellertid åt 2 att ha den i kappsäcken, när vi åter komma till ro i Grenna efter nyår.

Det är länge sedan vi sågo hvarandra. Vi hade hoppats att du, sedan du väl funnit vägen till vår lilla bärgsstad, snart skulle få lust att förnya besöket.

Jag har haft ett arbetsamt år, om jag än icke kan sända dig något resultat i bokform. Därmed får anstå till nästa år.

Att sista delen af Lykke-Per utkommit hos Gyldendal, konstaterar 3 jag med någon saknad eftersom jag alltså för framtiden som hittills får betala mina Hirschsprungska cigarrer själf; men tröstar mig med tanken på, att arrangementet torde vara förmånligare för dig. Gud vet om de smärre förlagen hunna existera i längden. Det stora äger ju alla reklam-medeln.

God jul, som sagdt och ett godt nytt år från min hustru och din tillgifna

Axel Lundegård