Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Rørvig. 11. september 1900

ophæve Husførelse i Vinter


11t Septb. [påtegnet:] 1900
p.t. Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Ven!

Du må ikke tro andet, end at jeg satte Pris på, at du vilde betro mig Oversættelsen af din Bog; og under andre Omstændigheder, dersom du havde levnet mig mere Tid, havde jeg trods min sproglige Ukyndighed frækt givet mig ilag med Arbejdet. Men på 14 Dage var det mig umuligt, selv om jeg kunde lægge al mit eget Arbejde tilside sålænge, og det kunde jeg ikke engang.

Men nu glæder jeg mig til at læse Bogen og nyde den i dit eget Sprog. Også jeg lader i denne Tid en lille Skude løbe af Stablen; den er døbt "Lille Rødhætte" og kalder sig et "Portræt". 2 Men foruden denne har jeg endnu en Bog1 i Trykken, og så har jeg jo√ desuden mine Lykkepetere, der også gerne skulde lade høre lidt fra sig, så du ser, at jeg er godt opskørtet2.

For to Uger siden kom jeg her til Rørvig. Ellers har Snertinge været mit Sommeropholdssted. Min Hustrus Tilstand er nogenlunde nu, og efter al Sandsynlighed tvinges jeg – så nødig jeg end vil det – til at ophæve vor Husførelse for i Vinter. Men derom har jeg ingen Lyst til at tale. – Jeg har levet her med Børnene og en Pige; men om et Par Dage rejser vi tilbage til Snertinge.

På Gensyn i Oktober. Til den Tid veed jeg rimeligvis noget om, hvorledes jeg ordner mig for Vinteren.

Hils din Hustru og tag selv Hilsen fra

din gamle Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Det ideale Hjem. tilbage
[2] godt opskørtet: i en vanskelig, pinlig situation. (ODS, opskørte 2.2, jf. ældre sv.: väl uppskörtad). tilbage