Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 19. december 1898

mødes på de norske Vidder


19d Decb 98.
Bakkegårdsallé 6.

Kære Ven!

Tusind Tak for din Hustrus og din egen hjertelige Deltagelse og tilgiv, at jeg denne Gang blot sender et Par hastige Ord. Min Hustru er nu bedre, dog stadig sengeliggende, og her bliver en trist Jul uden Børn og uden Juletræ. I Midten af Januar skal min Hustru, om hun til den Tid bliver rask nok dertil, rejse til Holmekollen ved Kristiania og bliver der et Par Måneder.

Jeg sender med disse Linjer en 2 gammel Bog1 til Fruen. Jeg vil ikke derved tvinge hende til at læse den, – men der er Billeder i den! Og Bindet er (om jeg selv skal sige det) virkelig ganske kønt. Tjen mig nu i at lægge den på Julebordet.

Og modtag endelig begge De bedste Ønsker for Julen og det nye År fra min Hustru og mig selv. Tak for godt Venskab. Og gid vi virkelig kunde gøre Alvor af til Sommer at mødes på de norske Vidder.

Din Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: 3. udgaven af Det forjættede Land. tilbage