Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 30. oktober 1898

Blækhus denne Giftbrønd


30t Oktb 98.
Bakkegårdsallé 6.

Gamle Ven!

Jeg blev ganske rørt over at se din Håndskrift igen, – jeg vidste jo, at du havde haft Grund til at vente Brev fra mig, og det er virkelig mere end en Talemåde, når jeg siger dig, at jeg adskillige Gange har haft "Pennen i Hånden" for at skrive dig til. Men jeg har helst villet vente, indtil jeg havde noget fornøjeligt at skrive om mig selv, f.Eks. at jeg var bleven Kancelliråd eller at jeg havde vundet i Lotteriet, så jeg kunde gøre Alvor af den Rejse til Stockholm, du véd nok. Men alt, hvad jeg har haft at 2 skrive om mig selv, er, at jeg i Vinter blev syg, og at√ jeg i Begyndelsen af Marts måtte rejse ned til Tyskland for at samle lidt Kræfter. Jeg var godt to Måneder borte og rejste senere ud på Landet (til Rørvig), hvor jeg tilbragte Tiden med at dovne, spise, gå i Bad og ryge Tobak, hvilket altsammen bekom mig fortræffeligt. Jeg nærmede mig i flere Måneder ikke et Blækhus, – thi at det er fra denne sorte GiftGiftbrønd√, at min Dårlighed stammer, er jeg ganske klar over – og da jeg i September vendte tilbage her til Byen, så' jeg atter ud som et Menneske.

Dette er altså min Sommer-Saga.

Jeg ønsker dig tillykke med Fuldendelsen af din "Stadsläkaren"1, som netop er kommen ind ad min Dør. I de første Dage får jeg ingen Stunder til at 3 læse den, skønt jeg længes meget derefter. Men jeg har et Trykkeri i Hælene på mig, – og så véd du, hvad Ro der levnes En. Forøvrig er jeg en lille Smule skuffet over at måtte vente med at se min Konges frække Æreskænder bestige Skafottet. Jeg har virkelig tørstet efter at se hans Blod. Men jeg skal have Tålmodighed.

At du samtidig har fået Tid til skrevet en Novelle2, gør mig misundelig. Jeg selv har nemlig ikke fået noget videre udrettet.

Gubben är gammel, urvärket o.s.v.3

Min Hustru hilser på det bedste; hun og Børnene har det godt. Vi har ingen andre Planer for den nærmeste Fremtid, end at holde Humøret oppe – og lade stå til.

Bring nu din Frue en hjærtelig Hilsen også fra mig; og tag tiltakke med disse Linjer som foreløbigt Svar på dit 4 venlige Brev4.

Din Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] Stadsläkaren i Altona, først bind af trilogien om Struensee. 2.bd.: På höjderna 1-2, 1899; 3.bd: Korsets väg, 1900. tilbage
[2] Novelle: Asra. En nutidsidyll. tilbage
[3] første linie af Fredmans epistel nr. 27: Gubben är gammal, urverket dras, / visaren visar, timman ilar. / Döden sitt timglas har ställt vid mitt glas, / kring buteljen strött sina pilar. tilbage
[4] Brev: kendes ikke. tilbage