Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Fredensborg. 13. oktober 1893

Hastværkslinjer

Fredensborg
Fredag.
[påtegnet:] 1894?
[13.10.18931]

Kære Ven!

Så nødig vi end går Glip af nogen Lejlighed til at hilse på din tilkommende Frue og dig selv, er det os dog ikke muligt at følge din Opfordring til et Møde i Helsingborg. Vi kunde vel nok forlade Fredensborg fra Formiddag til Eftermiddag, – men Toget til Gøteborg afgår jo fra Helsingborg Klk 1 Middag, altså samtidigt med, at vi kommer derover. Jeg antager nemlig, at din 2 Kæreste ikke rejser med Nat-Iltoget. For i så Fald kunde det jo lade sig gøre, i alt Fald for mit Vedkommende.

Skulde det kunde lade sig udføre – hvad jeg meget gærne vilde – så send mig hurtigt Besked.

Undskyld disse Hastværkslinjer (jeg har Gæster her i Dag) og Tak for Brev.

Din hengv.
Henrik P.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage