Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Fredensborg. 5. oktober 1893

din tilkommende Hustru

Fredensborg.
den 5te Oktb 93.

Kære Ven!

Ankommen hertil har vi modtaget dine to Kort1. Helt overraskende kommer Begivenheden os ikke; vi var jo lidt forberedte.

Modtag nu fra os begge den oprigtigste Lykønskning, og vær så venlig at overbringe din tilkommende Hustru2 min ærbødigste Hilsen.

Din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] to Kort: kendes ikke. tilbage
[2] Hustru: 3. november blev AL gift med den skotske Jane (Jeanie) Mac Dowall (1870-1946). tilbage