Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Stillingsön, Sverige. 11. juni 1891

på Landet med min Familie

Stillingsøn.
Torsdag. [påtegnet:] 1891?
[11.6.18911]

Kære Ven!

Tak for Brev og Politik-Anmeldelse2. Jeg forstår godt, at du er lidt gnaven i Ansigtet. Jeg mener vel, at du vistnok har gjort Uret i at indsætte det lange Brudstykke af Heines Selvbiografi. Du har derved været nærved at slå Romanen itu som Roman – men hvad der skulde have været mere påskønnet var Bestræbelsen efter påny√ at indføre store Skikkelser og ualmindelige Skæbner i Literaturen. Dette synes mig særlig 2 at være det nye og store og gode i din Bog.

Nå, du lader dig vel ikke for Alvor fortrædige af så lidt. E.B.3 har sikkert kun ment det godt. Om din Berettigelse til at forudsætte et ømt Forhold mellem La Mouche og Meissner tør jeg ikke udtale mig. Dertil kender jeg dine Kildeskrifter for lidt – eller rettere slet ikke. At La Mouche endnu lever, vidste du vel næppe selv.

Jeg rejser herfra Stillingsøn såsnart jeg kan. Jeg må da se at nå København for at få snakket et lille Alvorsord med Philipsen. Så rejser jeg vel ud på Landet for at være sammen med min 3 Familie dér i nogen Tid. Hvad jeg da skal blive til, véd jeg ikke.

På Forhånd Tak for de 20 Kr. De kommer på et "tørt" Sted.

Venlige Hilsner

Din
Henrik P.

Min egen Bog "ligger på Landet". Jeg æder, drikker, sover, sejler, roer, spaserer og bliver fed og brun og dum. Men det er jo netop, hvad jeg vilde opnå.

 
[1] jf. anmeldelsen af La Mouche og notits i Kjøbenhavns Børs-Tidende 3.7.1891: "Henrik Pontoppidan hjem efter flere Måneder i Sverige" . tilbage
[2] Politik-Anmeldelse: den usignerede anmeldelse af Lundegårds bog om Heines sidste leveår, La Mouche. En roman från ett dödeläger, i Politiken 8.6.1891. tilbage
[3] E.B.: Edvard Brandes. tilbage