Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Stillingsön, Sverige. 1. juni 1891

denne lille hyggelige PladsMandag
Adresse: Stillxxngsøn.
NB: Der skal stå: Stillingsøn. [påtegnet:] 1891?
[1.6.18911]

Kære Ven!

Hertil er jeg ankommen – efter en Rejse, hvis Vidunderlighed jeg ikke skal forsøge at beskrive. Over Jönköping kom jeg til Götheborg; derfra over Trollhätten og Uddevalla til Skärgården, hvor jeg fandt denne lille hyggelige Plads, som jeg troer vil egne sig udmærket for et længere Ophold.

Tak for dit Kompagniskab i de forløbne Måneder. Jeg tør ikke endnu sige noget om, hvorvidt jeg mener, at dette Sted vil passe dine Vaner. Dertil har jeg været her for kort. Synes jeg, at her kan 2 være godt at leve også for en forvænt Natur, skriver jeg til dig.

Hils alle Stockholmer-Fællesbekendte, du træffer på. Skulde du allerede være rejst fra Hovedstaden, bliver dette Brev vel sendt efter dig.

Din Ven
HP.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage