Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Louisenstrasse 51, Berlin. 23. december 1890

kun i en stor By man har Ro


23/12 90.
Louisenstrasse 51.
Berlin
N. W.

Kære Ven!

Her har du mig endelig! Jeg har – hvad du måske har kigget dig til i Aviserne – i den sidste Tid haft en Mængde Vrøvl i Anledning af en tåbelig Sag, der er bleven anlagt mod "Børstidende", mine gamle Urbanus-Artikler angående. Jeg har måttet være beredt på med tolv Timers Varsel at stå for Skranken i København. Nu tvivler jeg på, at det hele bliver til noget for mit Vedkommende, idet Forhørsdommeren – trods to Skrivelser fra mig – har nægtet at lade mig optræde endog som Vidne. "Nægtet" er dog måske ikke det rette Udtryk, da han blot har ladet forstå, at han slet ikke brød sig om min Nærværelse; og da mit Ancherske Stipendium forbyder mig at komme til København uden en 2 Stævning, har jeg måttet blive her.

Og her er jeg altså stadig.

Tak for dit Brev. Du giver mig i dette nogen Udsigt til, at vi kan mødes i Udlandet en Gang i Foråret. Det skulde unægtelig glæde mig meget, om det kunde lade sig gøre. Jeg vilde f. Ex. svært gærne være sammen med dig i Paris, hvor du vel nu næsten er hjemmevant. Jeg har foreløbigt ikke Råd til at forlade Berlin – jeg må plukke mine Subsistensmidler sammen fra alle Kanter og optræder endog i Julenummeret af "København"1 – men til den Tid håber jeg at kunne få nye Såler i mine Støvler, og da skal intet holde mig fra at tage Staven (eller en Jernbanebillet) i Hånd.

Det er mit Alvor, at det vil blive mig en Skuffelse, dersom vi ikke snart sees. Rejs ud til dit "Motala", skriv en god Bog dér – og lad os så træffes til Foråret eller tidlig Forsommer. Det var kedeligt, at du i sin Tid ikke kunde 3 vente på mig, da du rejste gennem Europa som en engelsk Lord i småtærnet Tøj. Men hvorfor vil du egentlig til "Motala"? Hvorfor ikke Berlin? Her er ganske vist ikke billigt, et ordentligt Værelse koster 50 Rmk, og alt andet i Forhold dertil. Men det er dog kun i en stor By, at man har Ro, – selv nyder jeg denne Fred som en daglig Himmerigsglæde.

Du kom ikke med noget til Julen? Hvor blev din "lille Roman" af? Geijerstamm har sendt mig sine "Kronofogdens Berättelser", – der er gode, solide Ting imellem. Men hvor er Strindberg, hvor er Heidenstamm, hvor er du?

Og hvor er Ola Hansson?

Ved du noget somhelst om ham? Han skal jo være her i Berlin. Hans Historie med Georg Brandes var fæl2, men vidste jeg, hvor han boede, vilde jeg dog opsøge ham og skælde ham lidt ud.

Jeg har intet som helst interessant at meddele. En Beskrivelse af Berlin skal jeg forskåne dig for – især da 4 du jo selv har været her. Oplever jeg noget mærkværdigt, skal du høre fra mig.

Først håber jeg imidlertid på at høre fra dig. Du har aldrig fortalt mig noget om dit Pariser-Ophold3, om du morede dig, hvorledes du boede o.s.v. Du ved jo, at jeg er et Fjols til at skrive Breve – men lad dette ikke fornærme dig eller afholde dig fra at lukke op for din Veltalenhed.

Glædeligt Nytår! Lad os begge inden næste Jul have skrevet mange Bøger og tjent mange Penge.

Din hengivne
Henrik P.

Nu har du vel fået "Natur4"?

 
[1] "Ørnereden!" blev trykt i København 20.12.1890. tilbage
[2] Ola Hansson kom foran Brandes i introduktionen af Nietzsche til den tyske læseverden med artikler bl.a. i tidsskriftet Freie Bühne (marts 1890). tilbage
[3] Pariser-Ophold: Iflg. brev fra Jonas Lie til Edv. Brandes 5.7.1890 var Lundegård s.m. "Wicksell og Frue" "de sidste literære Svaler". "Naar de saa flyr, er Paris skandinavisk tom". (B.B.B. V, s. 309). tilbage
[4] Natur udkom 20.11.1890. tilbage