Henrik Pontoppidan til Johannes Lehmann
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 12. februar 1936

Vullum overgik Bjørnson

Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

12 Feb. 36

Hr. Dr. phil. Joh. Lehmann!

Den første Gang, jeg traf og talte med Vullum (det må have været i Slutningen af Firserne) var mit Indtryk af ham absolut af en naragtig Skvadronør og Storpraler. Da jeg en Snes År senere påny mødtes med ham (i det bekendte Breiseths Hotelpensionat i Lillehammer), var han ikke helt den samme. Han havde i Mellemtiden åbenbart gennemgået en Krise, der vistnok stod i Forbindelse med hans Drikfældighed og – deraf følgende – stærkt formindskede Popularitet. Hans Væsen var bleven stærkt afdæmpet, ofte på en egen indtagende Måde. Han var sikkert på dette Tidspunkt en ret ensom Mand. Han havde dog fået Indbydelse af en Forening der i Byen til at holde et politisk Foredrag, som jeg hørte. Det var om Sverdrup, og han talte ypperligt. Som Foredragsholder overgik han efter min Mening sit store Forbillede: Bjørnson, hos hvem der var altfor meget Teater. Vullum kunde virkelig gå op i sit Emne og glemme sig selv, hvad Bjørnson havde så vanskeligt ved. Ja, dette er egentlig alt, hvad jeg kan fortælle om mine Sammentræf med Vullum. Om hans sidste 10-12 År véd jeg intetsomhelst.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan