Johannes Lehmann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Upsalagade 3. 18. juli 1932

Maa jeg søge Dem

18/7-32.

Hr. Dr.phil. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Brev. Maa jeg søge Dem, naar De i September kommer til Byen.

Med venlig Hilsen

Deres
Johannes Lehmann

Upsalagade 3.