Johannes Lehmann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Overgaden oven Vandet 90. 21. april 1937

Hørup en degn

Johannes Lehmann
Overgaden oven Vandet 90
København K.

21/4. 37.

Hr. Dr. Henrik Pontoppidan.

Som De har set, har Hr. Carl Behrens "fejret" sin halvfjers Aars Dag med Udsendelsen af nogle Erindringer1, der siger Sparto i Retning af Pjat og Unøjagtighed. – Der er et Sted han siger, at De udtalte: "Hørup ligner en Degn." Denne Bemærkning har 2 flere Anmeldere gjort Ophold ved. Maa jeg i historisk Interesse spørge Dem, om denne Bemærkning med Ret kan tillægges Dem? De vil vise mig en stor Elskværdighed ved at sende mig et Par Ord.

Deres ærbødigst hengivne
Johannes Lehmann

 
[1] Erindringer: Erindringer. Mennesker og Begivenheder, 1937, s. 218:

Pontoppidan er en Digter for modne Mennesker – han griber ind i det pulserende Liv og svinger Svøben over Svæklinge, Narre, politiske Fantaster, alle dem, der kryber i Skjul for Tilværelsens Alvor.

Og saaledes talte han hin Aften. Paa Baggrund af den Mindefest [for Krigen 1848], han deltog i, slyngede han sit Anathema over mangt og meget i Danmarks politiske og literære Liv. Jeg blev helt chokeret, da han erklærede, at han fandt, Hørup var en Degn. Maaske af Degneslægt, men ellers forekom Karakteristiken mig blodig uretfærdig..

. tilbage