Henrik Pontoppidan til Johannes Lehmann
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 22. april 1937

Hørups skønne sjællandske Udtale

22.4.37.
Holmegårdsvej 2,
Chl.

Hr. Dr.phil. Johannes Lehmann!

Det er mig virkelig temmelig umuligt at udtale mig om, hvad jeg for 50 År iden har sagt eller ikke sagt i en ligegyldig Samtale, som jeg overhovedet ikke husker det allermindste om. Jeg kan kun sige, at det Udtryk om Hørup, som tillægges mig, absolut ikke svarer til min Erindring om ham. Skønt Søn af en Landsbylærer havde han – i Modsætning til Gårdmandssønnen Berg – ikke Spor af Degnesalvelse i sin Optræden. Kun i hans Sprog, hans skønne sjællandske Udtale var der Mindelser om hans landlige Oprindelse.

Carl Behrens' Bog kender jeg ikke, og Deres Udtalelse om den giver jo ikke stor Lyst til at stifte Bekendtskab med den.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.