Henrik Pontoppidan til Dina Lea
17. juni 1936

oplevet et og andet

17.6.36.

Kære Frk. Lea!

En Hilsen på Falderebet nu, da jeg siger København Farvel for denne Gang. Og Tak for Deres Breve1 fra Holbergs og Deres egen By, hvor for Resten også jeg i sin Tid har oplevet et og andet2, som jeg mindes med Glæde. En Varmebølge skyller i disse Dage henover København og forjager alle, der overhovedet er i Stand til at 2 slippe ud af Stegeovnen. Blandt disse lykkelige er altså også med det allerførste

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Breve: kendes ikke. tilbage
[2] Bergen: et ophold i Bergen skildres i En Julerejse. tilbage