Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Rørvig. 30. juli 1936

med Glæde læst hvad De skrev


30.7.36
Rørvig1

Kære Frk Lea!

Tak for venlig Fødselsdagshilsen2. Jeg vil naturligvis meget gerne læse, hvad De har fået færdig af Deres "Kinck-Bogen". Jeg har jo altid med Glæde læst, hvad De har skrevet, og der er vist Grund til at vente meget netop af denne Bog. I Morgen tager jeg – efter næsten 4 Ugers Landophold – tilbage til Holmegårdsvej. Skal vi mon sés dér til Vinter?

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] postkort med motiv: "Skredbjerg. Nakke"; adresseret til "Frk. cand.mag. Dina Lea / f.T. Dalstø / Holsenøen / pr. Bergen / (Norge)"; omadresseret til "Håkonsgt. 28 / Bergen"; poststemplet: "Hundested 31.7.36" og "Frekhaug 3.VIII.36". tilbage
[2] Fødselsdagshilsen: kendes ikke. tilbage