Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Rørvig. 31. juli 1935

for en Bagatel


31.7.35
Rørvig.1

Kære Frk. Lea!

Tak for venlig Fødselsdagshilsen og de gode Ønsker for det kommende År, som jeg fuldt ud gengælder. Det glædede mig, at også De var kommen bort fra Byen og ud på Bondelandet i denne gode Sommer, hvor vi (her i Rørvig i det mindste) næppe har haft en Dråbe Regn hele Juli Måned. Horneby kender jeg godt. Jeg har i tre År boet Sommer og Vinter på det smukke "Havreholm", som man fra Horneby nåer til gennem Klosterris Hegn. Det var den Gang (for mere end 40 År siden) et Torneroseslot, der havde stået ubeboet i en Årrække og derfor udlejedes for en Bagatel. Jeg havde, så vidt jeg husker, 20 Værelser og en Park på 4 Td. Land, og det hele kostede mig 500 Kr. årlig.

Jeg beder Dem bringe Fru Hørup en hjertelig Genhilsen, og modtag selv en sommerlig Hilsen fra min Datter og den hele store Familjekreds her. Jeg hører, at vi i Dag (på en Dattersøns2 Fødselsdag) bliver 15-16 tilbords.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Frk. cand.mag. Dina Lea / f.T. Hedgården / Horneby / pr. Hornbæk"; poststemplet "Rørvig 31.7.35". tilbage
[2] Dattersøn: Nils Thomsen, født 1917 i Rørvig. tilbage