Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Rørvig. 9. juli 1935

jødiske Butterkuchen


9.7.35.
Rørvig.

Kære Frk. Lea!

Skønt jeg forinden Opbruddet fra Kbhvn. igen var hos Øjenlægen og fik nye Briller, har jeg vedblivende en Del Besvær med Synet og må skåne det både med Hensyn til Læsning og Skrivning. Jeg overkommer derfor også kun at kvittere for Modtagelsen af Deres sidste venlige Brev med at Par Linjer. Næsten hele Dagen tilbringer jeg ubeskæftiget under et Solsejl, hvor Familjen også indtager alle Dagens Måltider. Det er en herlig Tilværelse, når Vejret er som i disse Dage. Skal ikke også 2 De ud og nyde Landlivet, mens Solen endnu står så højt på Himlen? Allerede i Avgust begynder de lange Aftener og giver de første Vinterfornemmelser. I Søndags blev der holdt Fødselsdagsfest1 heroppe, hvortil Fru Eilertsen√ havde sendt et velvoxent Ekpl. af de berømte jødiske Butterkuchen2; berømte både for deres Velsmag og for deres Ufordøjelighed. Der forekom dog ingen Dødsfald efter Nydelsen. Vi overlevede den alle.

Nu Tak for Deres Brev, og Ønsket om en god Sommer for Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagsfest: Pontoppidans datter Else Thomsen fyldte 41 søndag 7.7. tilbage
[2] jødiske Butterkuchen: fru Eilertsens far var den jødiske bladudgiver Herman Bing, hendes mor var den ligeledes ugifte modehandlerske Mette Tromborg fra Varde. tilbage