Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 12. september 1932

Grønlands-Sagen opirrer mig


12 Septb. 32.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Kære Frk. Lea!

Det glædede mig at se Dem igen, hvad De vist for Resten ikke kunde mærke på mig, fordi vi uheldigvis straks kom ind på Grønlands-Sagen1, og den opirrer mig unægtelig. Men det må De se, om De kan tilgive; og modtag så påny min Tak for de skønne Roser, De bragte mig, og hvis Duft atter i Dag ombølger mig.

Jeg glemte i Går at medgive Dem de to Numre af "Flensborg Avis", hvori jeg i de sidste Dage har fortsat de Drenge-Erindringer2, som De syntes at have Interesse for. De talte om, at De vlde søge at skaffe Dem denne sidste Fortsættelse ved at skrive til Redaktionen. Men det er virkelig altfor besværligt. Jeg har ganske vist 2 kun det ene Ekpl, jeg i Løbet af Dagen skal sende Demx); men De vil nok være så god at sende mig det√ tilbage ved Lejlighed, når De har læst det.

Jeg håber, De kom godt hjem i Går trods det stygge Vejr.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

x) i Korsbånd.

 
[1] Grønlands-Sagen: Norge havde 10.7.1931 annekteret et område i Østgrønland; to dage efter indstævnede den danske regering Norge for den internationale domstol i Haag, som 5.4.1933 dømte den norske okkupation ulovlig. – Pontoppidans interesse for grønlandssagen er formentlig blevet vakt af højskolelærer C.P.O. Christiansens brev fra august 1932. tilbage
[2] Drenge-Erindringer: "Fra Drengeårene" i Flensborg Avis, august-september 1932. tilbage