Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 4. november 1932

mine norske Venner


4d Novb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Dina Lea!

De har vist forundret Dem over, at jeg slet ikke har ladet høre fra mig, siden De sidst – for snart en Måned siden – sendte mig et venligt Brev1. Men jeg har i denne Måned været mindre rask, og er endnu ikke så vel, at jeg tør bede mine norske Venner herud til den traditionelle Søndagsfrokost. Forhåbenlig varer det dog ikke så længe, før jeg igen kan få den Glæde at se Dem hos mig sammen med Fru Eilertsen og Søibergs.

Mine bedste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage