Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 9. september 1932

noget af et Eventyr


[fredag] 9d Septb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk Lea!

Det er rigtigt nok, at jeg allerede for en Tid siden kom tilbage hertil og den Gang blev ringet op af Fru Eilertsen, gennem hvem jeg fik en Hilsen fra Dem. Men ikke længe efter fik jeg igen Bisselæder i Sålerne, og har siden været på Besøg forskellige Steder i og omkring Hillerød og Fredensborg. Først nu ved Tilbagekomsten er jeg faldet til Ro i mine egne Stuer efter en Sommer, der også for mig har været noget af et Eventyr, rig på Skønhedsindtryk og andre gode Oplevelser. Udenfor Sjælland har jeg ganske vist ikke været; men her har jeg fartet godt omkring lige fra Odden i Nord (med Willemoes Grav) til Kallehave i Syd.

Nu længes jeg efter at takke Dem personlig for de venlige Hilsner, De i Sommerens Løb 2 har sendt mig fra de forskelligste Egne af Landet, endog fra Christiansø, hvor jeg aldrig selv har været. Kunde det mon passe Dem at spise Frokost her på Søndag, Klk 12½? Jeg vil da forsøge, om jeg også kan få Fru Eilertsen og Fru Søiberg til at komme.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.