Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 22. juni 1932

den smukke Boggave


22d Juni 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Dina Lea!

Jeg tror at kunne gætte, hvem jeg (foruden Dem) skylder Tak for den smukke Boggave. Jeg sender Hilsen til Dem begge1 og ønsker Dem påny en god Sommer. For Deres Vedkommende bliver den vel næppe nogen Ferie; men De har jo den lykkelige Evne at kunne suge Lys og Glæde også af Bøger. – På Gensyn, når Løvet gulner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Dem begge: Bor DL på dette tidspunkt hos fru Eilertsen? Og havde de begge være til middag hos HP? tilbage