Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 12. februar 1932

fornyet Søndagsbesøg


12d Febr. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk Lea!

Jeg har ventet så længe med at takke Dem for Deres elskværdige Blomsterhilsen, fordi jeg gerne samtidig vilde forsøge at træffe Aftale med Dem om et fornyet Søndagsbesøg her sammen med et Par Venner. Men sidste Søndag var det Fastelavn, og da havde jeg mine Børnebørn her, og nu på Søndag er det min Husholderskes Fridag, som jeg nødig berøver hende. Men dersom det kunde passe Dem at spise Deres Frokost her næste Søndag (altså d. 21d) Klk 12½, skulde det glæde mig. Får jeg ikke Afbud fra Dem, venter jeg Dem så.

Deres hengivne
H. Pontoppidan