Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 5. januar 1932

en meget livlig Dame


5 Jan. 321.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Dina Lea!

Hjertelig Tak for al Venlighed, for Blomster og Brev og Deres gode Ønsker, som jeg oprigtig gengælder. Som De ser, er jeg nu kommen tilbage til Ordrup, og dersom De på Søndag (d. 10d) ikke er optaget på anden Måde, skulde det glæde mig, om De vilde spise Frokost hos mig den Dag (Klk 12½) sammen med den Fru Eilertsen (gift med en nu afdød norsk Kaptajn), 2 som var bortrejst, da De var her sammen med Fru Søiberg. Det er en meget livlig Dame, som jeg tror, De vil have Fornøjelse af at lære at kende.

Og nu håber jeg, at jeg ikke den Gang skal være nødt til at sende Afbud.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] < 31 tilbage