Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 15. maj 1930

Thrap-Meyers Breve


15.5.30
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Frk Dina Lea!

Jeg har ventet så længe med at sige Dem Tak for Deres sidste Breve1 og Avisartikler, fordi jeg gerne samtidig vilde sende Dem til Låns, hvad jeg har liggende af Breve fra Johannes Thrap-Meyer. Jeg har ment, at De som Literaturhistoriker (og tillige som en god Bekendt af ham) kunde have Interesse af at læse disse Breve, der væsenlig skriver sig fra en Tid, da han betragtede mig√ som en Slags literær Skriftefar, og derfor oplyser adskilligt om hans Kamp med Stof og Stil i den Periode, da hans store Roman arbejdede sig frem i ham og fik Form. Det burde vel egenlig 2 været hans Enke, der kom til at tage Bestemmelse om disse Efterladenskaber, og jeg sendte hende da også kort efter hans Død de Breve, jeg sidst havde modtaget fra ham. Men jeg fik på Fornemmelsen, at hun var for optaget af sin Lægegerning til at beskæftige sig med andre Ting, og vel også på det Tidspunkt var utilbøjelig til at læse sådanne Breve, der kun kunde forøge hendes Savn og Sorg.

Brevene har jeg i Dag afsendt i en recommanderet lille Pakke. De er ikke bleven ordnede efter Tidsfølgen; men jeg tror, at de fleste er daterede. Jeg tør ikke overlade Dem dem anderledes end som et Lån, da Fru Thrap-Meyer jo har nærmeste Krav på dem, som sagt. Men De kan beholde dem, så længe De vil. Jeg for mit Vedkommende skal ikke kræve dem tilbage. – 3 Jeg håber ikke, De får Vrøvl med Toldvæsenet i Anledning af Pakken; den indeholder jo dog kun Tanker, der som bekendt er toldfrie.

Vi har i Morgen Store Bededag her. Mon Norge har beholdt denne lidt overflødige Helligdag fra "Dansketiden"? Den fejres her som en af Årets store Højtider, og Aftenen forinden – altså i Aften – ringes der med Kirkeklokkerne en hel Time.

Modtag altså en venlig Bededagshilsen2.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Breve: kendes ikke. tilbage
[2] < Bedagshilsen tilbage