Henrik Pontoppidan til Dina Lea
7. marts 1930

Tak for Venligheden

[dato tilføjet (af KB?):] 7/3 30

[bag på visitkort:] En hjertelig Tak for Venligheden og mange Hilsner!

[trykt forside:] Henrik Pontoppidan