Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. februar 1930

Kinck og Thrap-Meyer


2d Febr. 30
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Frk. Dina Lea!

Nej, det er dog for galt! Nu er vi gået ind i Februar, og endnu har jeg ikke fået takket Dem for Deres Brev af 9d Januar1 med dets mange Kinck-Billeder. Hvad De fortæller om hans Livlighed Månedsdagen før hans Død, forbavser mig i Grunden. Sådan har jeg aldrig kendt ham; men han må sikkert have forandret sig en hel Del, siden jeg traf ham omkring Århundredskiftet. Den Gang var han ret tavs og lidt forlegen, i hvert Fald "fåmælt", som man siger i Norge, mens jeg på den Tid var en meget ordrig og selvbevidst Herre, der kunde snakke "Fanden (og måske også Kinck) et Øre af". Siden fik jeg ham aldrig at se. I c. 30 År 2 bevarede vi Venskab for hinanden uden nogensinde at mødes personligt anderledes end som Skyggegæster. – Johannes Thrap-Meyer fik jeg overhovedet aldrig at se. Han skal have skrevet et Brev til mig, før han rejste til Paris, og heri spurgt mig, om det vilde passe mig at få et Besøg af ham; han vilde da lægge sin Rejse over København; men da han intet Svar fik, rejste han udenom. Det Brev har jeg desværre aldrig modtaget. Jeg gik derved glip af at lære den sjældne Mand at kende. Jeg har i Løbet af de få År, vort Bekendtskab varede, fået et Par hundrede Breve fra ham; men hans Stemme har jeg altså aldrig hørt udover, hvad der kan høres skønnes√ af hans Stil, ikke mindst hans Brevstil. De spørger mig, om jeg kender et af hans senere Arbejder "En Kunstner i Reserve" (om Ravensberg). 3 Ja, det gør jeg. Han sendte mig den Artikelrække sidste Vinter fra Frederikshald. Den var frisk og god, fuldkommen sund, helt munter – og allerede den Gang har han haft Dødsspiren i sig. Jeg forstår, at han må have været meget√ indtagende, altid vistnok i Galop (også, så vidt jeg kunde forstå, med sit Giftermål) ligesom med sin Død.

Men jeg kan ikke i Dag skrive om√ alt, hvad der rører sig i mig i Anledning af dette Dødsfald. Jeg har i denne Tid et Arbejde at renskrive, og min Hånd gør Strejke. Vær da i al Korthed hilset og takket af

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev af 9d Januar: kendes ikke. tilbage
[2] sendte mig: hvor er de blevet af? tilbage