Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. december 1929

Morbus Brigthii


19.12.29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Frk. Dina Lea!

Fra Postvæsenet er der udgået Meddelelse om, at Breve til Norge (udover Oslo) skal afsendes i Dag, dersom de skal nå Bestemmelsesstedet inden Juleaften. Jeg må da skynde mig med at sende Dem en Julehilsen, der tillige skal være min Tak for Deres sidste Brev og Artiklen om Kincks efterladte Skrifter1. Jeg er ikke helt enig med Dem i Deres Kritik af det Udvalg, der er gjort. Kinck var en så egenartet og betydelig Skribent, at intet nok så "ufærdigt" Arbejde, der giver en Idé om√, hvad der på et vist Tidspunkt har beskæftiget ham, er uden Værdi. Jeg 2 kan derfor ikke indrømme Dem, at det har været forkasteligt at udgive f. Eks. "Mands Hjerte", selv om den endelige Revision måske har manglet. Men beklageligt vilde det jo være, dersom en Udgivelse af Kincks samlede lyriske Produktion herved er bleven forhindret eller i hvert Fald forsinket. Men herom véd jeg intet sikkert.

Jeg har altså været lidt for tidlig ude med min Magister-Titel til Dem. Jeg tror, det var Joh. Thrap-Meyer, der i et Brev til mig titulerede Dem sådan. Hans sidste, ufuldendte Bog har jeg læst med dyb Vemod. Hvor var han fin og nænsom i sit Forfatterskab, ikke mindst nu mod Slutningen, da han i sine Tanker mere var i Dødens end i Livets Vold. Underligt, at jeg endnu efter et halvt Års Forløb ikke véd det mindste 3 om, hvorledes hans Afsked med Livet blev. Få Dage før Aviserne hernede (ganske kort) meddelte hans Død, havde jeg haft et længere Brev fra ham, hvori han fortalte om Sommerens Pariserophold, men kun lidt om sin Sygdom. Men jeg véd jo, at Morbus Brigthii2 undertiden slår sin Mand ned som et Lyn.

Ja, blot denne korte Hilsen med mine bedste Ønsker for Dem i den kommende Tid.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Skrifter: efter Kincks død i 1926 udkom Mands hjerte. Digte (1927), Kunst og kunstnere (1928) og Torvet i Cirta. To noveller (1929). tilbage
[2] Brigthii: Brights sygdom, kronisk nyrebetændelse. Det er interessant af HP kender sygdommens latinske navn. Det er måske præcis den både Borgmesterinde Hoeck og Jytte Abildgaard dør af? [FB] tilbage