Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 6. november 1929

Thrap-Meyer og Kinck


6 Novb 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Frk Dina Lea!

Det er ganske rigtigt, at jeg har ventet på Tilsendelsen af Thrap-Meyers efterladte Manuskript. Derfor opsatte jeg Besvarelsen af Deres forrige, meget venlige Brev, indtil jeg havde fået det i Hænde og kunde udtale mig om det. Men nu er altså Sagen afgjort uden min Mellemkomst, og det er så at håbe, at Forlaget ikke bare for at få sine udlagte Penge igen udgiver et ufuldendt Arbejde, som kan komme den afdøde Forfatters Navn til Skade. Det vilde være skammeligt.

Jeg takker Dem nu for begge Deres Breve1 og den√ nye Kinck-Studie, som jeg har læst med samme Interesse som de forrige. Det vilde 2 være godt, om De nu kunde få dem alle samlede og udgivet, – for de fortjener det. Måske lægger De undertiden mere ind i Kincks Intentioner, end han selv vilde kunne indrømme Dem Ret til√. De har levet Dem så dybt ind i hans Arbejder, at Deres Fantasi nu og da bygger videre på egen Hånd. Men det er ingen Skade til, hvor det ikke forflygtiger Helhedsindtrykket, hvad det sjelden gør.

Modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Breve: kendes ikke. tilbage