Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 8. september 1929

det efterladte Manuskript


8 Septb 29.
Holmegårdsvej 2.

Frk Dina Lea!

Straks efter at have modtaget Deres Linjer1 skrev jeg til Fru Margaritha Thrap-Meyer, hvem jeg i Forvejen skyldte Brev. Jeg har tilbudt hende min Bistand i den Sag, De har skrevet til mig om, og jeg har hermed særlig tænkt på at være til Tjeneste med et Skøn om det efterladte 2 Manuskript, inden det forelægges Offenligheden. Jeg véd intet om, hvor stærkt Johannes Thrap-Meyer har bundet sig til Forlaget; men udgive Værket, uden at have√ de Efterladtes Tilladelse, har det dog vist under ingen Omstændigheder Ret til.

Vi får nu se!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Deres Linjer: kendes ikke. tilbage