Dina Lea til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Haugeveien 13, Bergen. 21. december 1929

liv og død har samme kilde

Haugeveien 13III
Bergen 21 dec. 1929

Herr Henrik Pontoppidan.

Tusen takk for Deres brev i dag. Jeg har tenkt så meget på Dem disse dage og var lei for mitt lange vidløftige brev. Hadde tenkt å skrive og si at det var formeget forlangt at De skulde svare mig. – – Så blev jeg rigtig nok meget glad og overrasket ved Deres brev og julehilsen idag. –

Jeg håper disse linjer når frem til jul også. (Post til Kbh. tar to dage, så jeg trodde der ennu var tid, tenkte ikke på at det selvfølgelig går senere i disse travle dage).

Så vil jeg få lov til å skrive til Dem det lille jeg vet om Johannes Thrap-Meyers aller siste tid. Som De kanske vet måtte han på grunn av sygdommen reise 2 hjem tidligere enn tenkt, istf. å reise på landet,√ til Holland og arbeide på sin bok.

Han hadde da fått nogen svære bylder som var så smertefulle. Så hadde han en skrækkelig tur i stormvejr√ på Nordsjøen fra Antwerpen. Hjemkommet, måtte han på hospital og "skjæres op". – Det er det siste jeg hørte fra ham. – Jeg skal få lov til at citere hustruens brev: "Efterat han kom hjem fik han 2 svære bylder til som måtte sættes hul på, hadde sterk feber og var så slap da han kom op at han sjanglet. Men han var jo så lei av at være syk og stod vel op litt for tidlig. Det så imidlertid en tid ut som om kræftene skulde komme igjen; han reiste så 22 juli til Ringerike i følge med sin mor som da hadde været i besøk hos os nogen dager. Vi tænkte han skulde komme sig fortere i den deilige luften på Ringerike, det var også 3 slik deilig høisommerveir da. Jeg fik så endelig ferie 1 aug. og reiste også opover.

Da syntes jeg han så træt ut men han hadde ikke smerter, var bare slap og skrev ikke større, men jeg ante ikke hvor dårlig han var før han den 7de om aftenen blev bevidstløs og trods al behandling vågnet han ikke mere. Næste dag kjørte jeg med ham i sykebil til Lovisenberg sykehus1; her så det ut til at han skulde begynde at kvikne til men døde ved 1 tiden om natten, uten at komme til sig igjen."

Dagen før han blev bevisstløs har han sagt angående boken√ at nu hadde han alt klart til å ta fatt.

Det er jo det forferdelige at hans liv kunde været reddet – og det er ikke minst dette som gjør de efterlatte så fortvilet. – Jeg har naturligvis ikke ringeste forstann på dette, men ikke bare dr. fru Thrap-Meyer mener det, – lægene sier jo så ofte at ingen 4 behøver å dø av diabetes nu mere (efter at man er begynt med insolinbehandling). Men den sygdom kræver jo en streng diæt og stadig lægekontrol, slik som det er umulig å gjennemføre på reise, – så det var nok en skjebnesvanger stipendietur. – Men, er det ikke underlig, vel, for sitt arbeide og for sin utvikling trængte han den jo – ("jeg trængte Paris' allehånde uro") – det er så underlig at liv og død har samme kilde. –

Det er så mange små ting som man først legger merke til efterpå, – tilfeldige bemerkninger som dette: "Paris vilde jeg gjerne se igjen før jeg puttes i jorden". –

Det ligger så nær å tenke at det er tilfeldigheterne som råder for menneskenes skjebne, siden så megen idéløshet får leve, og en så rik mulighet skulde forgå. –

Det var jo et minimum av krefter han 5 greiet sig med til sitt alt annet enn lette arbeide – og så fikk han ikke engang beholde det.

Han hadde det jo forøvrigt√ så meget bedre det siste år enn før, "så godt som jeg i hele mitt liv aldri har hatt det", skrev han ivår engang.

Allikevel har jeg mange gange tenkt at slik som han var anlagt, måtte jo livet oftest være uutholdelig "en eneste så våndefuld en smertensvei" – ellers vilde vel ikke tanken på utslettelsen været ham en trøst. –

 —  —  —  — 

Det er muligvis litt pedantisk av mig, men jeg synes forleggeren hadde plikt å gjøre nærmere rede for verkets ferdighetsgrad – selv om slikt går ut over boken som salgsvare, så kan man da ikke for alvor forsømme et slikt hensyn. – Hvorfor skal det være en forlagshemmelighet at de første kapitler egentlig er utkast, at der var flere utkast 6 at man har valgt og vraget, osv. –

Det kan godt være at jeg har uttrykt mig som en klodrian i min artikkel om Kinck nylig. – Garderet av et rigtig forord, tenker jeg mig, vilde utgivelsen av Mands hjerte været forsvarlig nok. – Men også denne forlegger, som jo forresten er hæderligheten selv, fant at man for all del måtte tie med at diktsamlingen ikke var ferdig. – Og så kaster "kritiken" sig over den og jeg som dengang var en liten stridsmann i Kincks armé, jeg forsvarte boken med neb og klør, som vedlagte anmeldelse jeg har funnt frem, viserx.
x Dengang hadde jeg ikke sett manuskriptet, og holdt mine tvil for mig selv.
– Jeg så bare "positivt" på den, og kom i beste mening til å forstrekke mig. – Særlig i forbinnelse med dramaerne synes jeg diktsamlingen er uhyre intressant, – 7 og så er der jo vidunderlige linjer og strofer iblant. –

Men her sitter jeg en sølle begynner av en kritiker, og vover å komme med "meninger" til den første og største kjenner jeg vet om.

Jeg noterte i sin tid av variantene fra manuskriptet over i mitt exemplar av boken – jeg satt med dette mange timer hver dag i minst en uke. – Visstnok var diktsamlingen skrevet "med blæk", men det gav ofte allikevel mere inntrykk av kladd enn noget annet. – Og så ligger der jo, som sagt, en stor herlig diktsamling (og på dens titelblad står der også "Mands hjerte"). – Det er jo mange særegne forhold ved Kincks "sak". Han har jo så få forståere, og blandt de såkaldte litterære autoriteter omtrent bare motstandere. – Man kastet sig med hyl over 8 disse posthume utgivelser, – og det senest komne skygger jo i leserens bevissthet for det tidligere. – Ikke en linje av Kinck er mig likegyldig, men publikum har jo ikke de specielle gleder ved å følge det skjulte nervenett. –

Jeg synes at ved hjelp av de efterlatte skrifter fikk man prøve å føre Kincks sak. – Hans kunst er jo her hos oss (trots den menighet den har) i fiendeland, og det er bevisstheten om dette som gjorde at jeg skrev som jeg skrev om utvalget. –

Ja så atter tusen, tusen takk for brevet, og min hjertelige og ærbødige hilsen og ønsket om en god jul. –

Og så er der et billede av Kinck som jeg har på min vegg, men som jeg så gjerne vilde at De skulde ha det er visst det siste – 9 og det vilde jeg så gjerne at De skulde ha (håper De ikke har det fra før!) – (Selv har jeg amatørfotografiet det er tatt efter). –

Ja nu må jeg på jernbanen og se brevet flyve avsted. –

Atter tusen takk for alle ting! –

Jeg tenker nu og hver jul på det lille dikt som står citeret i V. Andersens bok – Deres dikt om juleaften. –

For mig står De som Henrik Ibsens eneste og√ store åndsfrænde i tiden. – Ja det måtte jeg også få lov til å si idag

Deres hengivne
Dina Lea

(Det er frygtelig at brevet blev så langt)

 
[1] Lovisenberg sykehus: i Oslo. tilbage