Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Snertinge. 1. august 1902

Et foreløbig Udkast


1st Avg 1902.
Sæby
Snertinge

Kære Karl Larsen!

Jeg sendte Dem for noget siden Udkastet til en Julerosefortælling1 og betegnede det udtrykkelig i det medfølgende Brev som et foreløbigt Udkast der kunde tjene til Grundlag for Illustration, mens [Udkastet] iøvrigt skulde grundig gennemarbejdes, om det overhovedet kunde anvendes. Nu modtager jeg fra Trykkeriet en Korr. på Fortællingen og ser af en med Deres Håndskrift i Manuskriptet indført Bemærkning, at der ikke foreligger nogen Fejltagelse fra et Trykkeriets Side. Tillad mig nu at afæske Dem en Forklaring.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Julerosefortælling: "Den kongelige Gæst". tilbage