Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Snertinge. 15. marts 1902

Nietzsches Ord

15 Marts 1902. Snertinge.

Kære Karl Larsen!

Jeg har villet vente med at sende Dem min Tak for den elskværdige Tilsendelse af Deres lille Skrift1, indtil Krudtrøgen fra Kampen2 om det var dreven væk; men da jeg mærker, at Kanonaden holdes gående med stadig sværere Skyts, nytter det vist ikke at oppebie Fredsslutningen. Deres lille Indlæg er sikkert nok en Bedrift, og jeg undrer mig slet ikke over, at det har vakt så stor Allarm. Det får En til at tænke på Nietzsches Ord3, der synes et så vildt Paradoks, at Historien er en Fortegnelse over en Del Ting, som ikke er sket, d.v.s. som Folk har indbildt sig at se, høre, fornemme. Hvad der virkelig hænder veed 2 Ingen, og får aldrig Nogen at vide.

Så fuldt man må give Dem Ret på alle Punkter – tilbage bliver dog en modbydelig Følelse, der gælder Krigerhåndværkets Råhed. Det er denne naturlige Følelse, som De nu må undgælde for hos Folk, der ikke forstår at udskille Bestanddelene af deres egne Fornemmelser. Og hvormange forstår det?

Modtag de venligste Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skrift: Karl Larsen: Dragon Niels Kjeldsen og hans Drabsmand, En Undersøgelse, 1902, 64 sider. tilbage
[2] Kampen: "Bogen, der var forsynet med samtidige beretninger fra 1864, vakte en storm af protester fra militær side og fra den nationalistiske del af pressen; mens Karl Larsen fik støtte fra historikerne ved Københavns universitet." (Bay og Bredsdorffs note). tilbage
[3] Nietzsches Ord: kildestedet endnu ikke fundet. tilbage