Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Snertinge. 2. august 1902

"Den syvende Himmel"

2d Avg. 1902 Snertinge

Kære Karl Larsen!

Det Forskrækkelsens Råb, jeg udstødte, da jeg igår såe det tilsendte Korrekturaftræk, må De have hørt ved Hørsholm1, og De har da tilskrevet mig de Trøstens Linjer2, jeg i dette Øjeblik modtager og hermed takker for. At De er tilfreds med min Fortælling, sådan som den er, glæder mig naturligvis særdeles, og det har da mindre at sige, at jeg selv er grædefærdig; men De må dog tillade mig at gøre, hvad jeg kan, for at forbedre den. Jeg skal love Dem, at den ikke skal blive en eneste Linje længere; al min Bestræbelse vil tværtimod gå ud på at forkorte den. Kun i Slutningen vil det blive Tale om nogen Tilføjelse; men til Gengæld skal der blive strøget kraftigt i Indledningen. Dersom De ikke har noget derimod, vilde jeg 2 gerne forandre Titlen til "Den syvende Himmel".

Og så beder jeg√ Dem endelig at finde Dem i, at jeg overfor Trykkeriet anklager Dem som den skyldige, når jeg tilbagesender den rædselsfuldt bemalede Korrektur.

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hørsholm: Karl Larsen havde sommerbolig i "Det brogede Hus" i Hørsholm. (Blaa Bog 1910). tilbage
[2] Trøstens Linjer: brevet er ikke bevaret. tilbage