Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Odense. 30. november 1906

Bryllup og Forfatterdebut

f.T. Odense 30t Novb. 19061

Kære Johanne!

Halvt nødtvungen befinder jeg mig for Øjeblikket i Odense for at overvære Førsteopførelsen af "Asgårdsrejen". Jeg vil nu herfra minde dig om, at det på Søndag er 25 År, siden din Moder og Fader holdt Bryllup. Der har jo naturligvis ikke kunnet være Tale om en Fest i den Anledning, og når jeg, som du måske har set, også har ønsket at højtideligholde mit Forfatterjubilæum i Stilhed, er Grunden tildels, at de to Ting, Bryllup og Forfatterdebut, for mig står som hørende sammen. Kunde Erindringen om den ene√ ikke fejres, skulde den anden 2 det heller ikke.

Jeg vil dog bede dig om, at du gør, hvad du kan, for at gøre Dagen lidt festlig for Moder. Jeg sender her nogle Penge, som du kan anvende til Blomster og hvad du selv finder passende. Nogen særlig Gave har jeg med Vilje ikke villet sende Moder til denne Dag. Og dog, dersom du kunde tænke dig en lidt større Ting, som hun savner eller kunde sætte Pris på, vil jeg sende den nu til Julen. Jeg tænker nærmest på sådan noget som et Gulvtæppe eller lign; og jeg beder dig om at skrive mig et Par Ord til i den Anledning.

Jeg sender jer begge den inderligste Hilsen

Din hengivne
Fader.

Jeg er hjemme igen om et Par Dage.

 
[1] Johanne og hendes mor boede Aggersborggade 8, 3. sal. tilbage